بازسازی خانه ویلایی برای تفکر در آلمان

معمار پیتر هایمرل خانه هایی را برای اندیشمندان در جنگل باواریا احیا و بازسازی کرده است .در Schedlberg ودرنزدیکی آرنبروک، یک خانه قدیمی وجود داشته که برای مدت طولانی ، کشاورزان از آن استفاده میکردند و مدتی نیز متروکه و خالی از سکنه بوده . اکنون و بعداز باز سازی خانه ای برای اقامت موقت متفکران و اندیشمندان است.

خانه ویلایی


بازسازی خانه ویلایی

خانه ویلایی


محیطی که خانه در آن قرار دارد ،در دل جنگل، علفزار، تپه فضایی مناسب برای تفکراست .. خانه ای که جنگل ، علفزار ، تپه ها و را به هم متصل می کند. خانه مدرن ، ساده ، اکسپوز، قدرتمند است.
اما زبان معماری این خانه چیست ؟
زبان معماری معاصر : خانه بیش از یک محل است.
معمار کوچکترین جدایی بین خانه و طبیعت ایجاد نمی کند. وسایل ضروری در خانه مانند ، اجاق گاز ، میز ، تخت ، حمام ، لندر ، کتاب. همه چیز معماری شده و با تفکر در خانه قرار گرفته اند .
 

بازسازی


منظره. در شمال ، جنگل ، در جنوب علفزار ، در غرب شانه تپه ، در شرق گلن وجود دارد. جنگل مخروط ها و درختان برگریز متقاطع و وحشی ، تاریک و خزه ای است. چمنزار شیب دار ، پوشیده از توس و بدون تراش و تپه های ناهموار ا، راش و سنگ همگی منظره و لند اسکیپ بی نظیری ایجاد کرده اند.

بازسازی خانه ویلایی


ساکنان یا همان  متفکران به طور موقت در خانه ها و مناظر زندگی می کنند. آنها با ارزشهای خود ، حفظ خانه را تضمین می کنند.
نوع بازسازی و رویکرد معمار بیار جالب هست بگونه ای که گویی عناصر جدید و الحاقی در بازسازی بصورت نگه دارنده ای برای متریال ها و سازه فرسوده قدیمی خانه است . در واقع تا جایی که امکان ان بوده هر آنچه که قابل حفظ کردن بوده با مرمتی فنی و دقیق حفظ شده است .
 
منبع اصلی  :www.archdaily.com

اشتراک گذاری
مشاهده تمامی پروژه ها