مشخصات خانه آجری استرالیا
·  Architects
Jos Tan Architects
·  Location
Melbourne, Australia
·  Lead Architect
Jos Tan
·  Builder
Oli Dredge
·  Structural Engineer
ZS Consulting
·  Area
35.0 m2
·  Project Year
2017

معماری خانه آجری در استرالیا 2017

 

 این خانه آجری یکی از جفتهای جهان است که در سال 1930 ساخته شده است.
 
 

معماری خانه آجری در استرالیا 2017

 

بدلیل کمبود بودجه تصمیم گرفته شده که ساختار آجری حفظ شده و یک گسترش کوچک به سمت مقابل اضافه کنیم .

معماری خانه آجری در استرالیا 2017

 
این کار هم باعث صرفه جویی شده و هم ساختار جدیدی در سقف بوجود آورده است . 

معماری خانه آجری در استرالیا 2017