سخنرانی و داوری مسابقه دکوراسیون داخلی و معماری در دانشگاه رسام
حضور مهندس زهرا رستمی ،مهندس آرتور آذری و دکتر امید ریسمانچیان د مسابقه معماری و دکوراسیون داخلی دانشگاه رسام این برنامه ابتدا سخنرانی و سپس مسابقه و داوری آن توسط مهندس زهرا رستمی و اساتید دیگر صورت گرفت و به سه طرح برگزیده جوایز داده شد .