نکته های طلایی از کناف ((ایجاد دیوارهای زیبای قوس دار ))

در دکوراسیون ساختمان با هرنوع کاربری و تغییرات معماری داخلی و بازسازی به راحتی می توان با استفاده از سیستم کناف سقفها و دیوارهای قوس دار ایجاد کرد .
مزایای سیستم کناف
از قابلیتها های سیستم کناف راحتی و سرعت اجرا ی طرح های قوس دارو فرم های پیچیده که به روش سنتی سهل نخواهد بود .
 

نکته های طلایی از کناف ((ایجاد دیوارهای زیبای قوس دار ))

 

کناف سیستم صنعتی سازی ساختمان
کناف سیستمی از صنعتی سازی ساختمان با ابداع آلمانی است که کمکی زیادی در تسریع ، دقت و اجرای طرح ها ، عملیاتهای بازسازی ساختمان ،تغییر دکوراسیون داخلی ،معماری داخلی ،دارد .

اشتراک گذاری
مشاهده تمامی پروژه ها