Toll Free 1800.899.900

بازسازی

بازسازی مطب پزشک در تعطیلات نوروز

بسیاری از پزشکان و متخصصین به دلیل مشغله زیاد و تعهد نسبت به بیماران امکان تعطیلی و بازسازی مطب و تغییر دکوراسیون مطب خود را ندارند بخش معماری شرکت زانا این امکان را فراهم کرده تا پزشکان و صاحبان

ادامه مطلب

نحوه بازسازی خانه های قدیمی

نحوه بازسازی خانه و ساختمان در شروع باید بررسی دقیق انجام شود .بررسی نوع ساختمان قبل از شروع بازسازی خانه های کلنگی،بازسازی خانه های فرسوده ،حد فرسودگی ،فرسودگی تاسیسات ، سازه ،مصالح و... مهمترین بخش

ادامه مطلب

مشاوره بازسازی ساختمان با حرفه های بازسازی

بازسازی ساختمان یک امر کاملا تخصصی است که نیازمند مدیریت و برنامه ریزی صحیح می باشد .حتی اگر تصور کنید که بازسازی آپارتمان،بازسازی اداری،بازسازی خانه کلنگی و... بسیار ،ساده است بعداز شروع عملیات

ادامه مطلب

بازسازی با متخصصين و حرفه ای های بازسازی

بازسازی ساختمان یک امر تخصصی است که باید توسط متخصصین بازسازی و افراد حرفه ای بازسازی انجام شود ،بازسازی ساختمان با هر نوع کاربری شامل چند بخش عمده است،بررسی ساختمان قبل از بازسازی ،تعیین راهکارها ی

ادامه مطلب

بازسازی مطب زنان

 در بازسازی مطب زنان  یا مطب مامایی بهتر است قبل از اقدام به بازسازی مشاوره رایگان بازسازی مطب  با متخصصن بازسازی و معمار آن طراحی داخلی داشته باشید ،در یاز سازی مطب زنان با چند هدف

ادامه مطلب

موارد مهم در مورد بازسازی و تغییر دکوراسیون فروشگاه

در بازسازی فروشگاه و مغازه در واقع بخشی از پروژه بازسازی  می باشد بخش مهم در واقع تغییر معماری داخلی مغازه و تغییر دکوراسیون فروشگاه یا مغازه می باشد .در بازسازی و تغییر دکوراسیون فروشگاه موارد

ادامه مطلب

خلاقیت در بازسازی

خلاقیت در بازسازی  به چه معنی است ؟چرا بازسازی نیازبه خلاقیت دارد ؟در صورتی که فراد متخصص و با تجربه در امر بازسازی مشغول به انجام بازسازی شوند میتواند بحرانها و راه حل های مناسب در عملیات

ادامه مطلب

نکات ایمنی و فنی در بازسازی ساختمان

بازسازی ساختمان شامل بخشهای مختلفی می شود .به طور مثال تخریب در بازسازی قسمت مهمی است که می بایست نکات فنی بازسازی در آن رعایت شود قبل از اقدام به هر نوع تخریب در بازسازی سازه ساختمان ،تاسیسات

ادامه مطلب

چگونه هزینه ها را در بازسازی کنترل کنیم

بخش مهمی از یک پروژه بازسازی مسکونی ،بازسازی اداری ،بازسازی آپارتمان و...کنترل هزینه ها در بازسازی و بودجه بندی بازسازی می باشد .برای اینکه هزینه در بازسازی مشخص شود بهتر است طراحی داخلی ،طراحی

ادامه مطلب

اصول بازسازی نمای ساختمان اداری در تهران

بسیاری از منطقه تهران بخش اداری و تشکیل شده از ساختمانهای اداري این ساختمانها بیشتردر دوره معماری پهلوی دوم ساخته شده اند و با وجود رعایت ارزشهای معماری سبک مدرن دچار فرسودگی شده اند .این ساختمانهای

ادامه مطلب