طراحی نما با اخذ تاییده شهرداری

چه طراحی نماهایی مورد تایید شهرداریست ؟
طراحی نما با اخذ تاییده شهرداری است
طراحی نما یکی از قسمتهای مهم طراحی معماری ساختمان می باشد.
که خوشبختانه سیاستهای جدید شهرداری ها بخصوص در شهر تهران منجر به توجه بیشتر به امر طراحی و اجرای نما شده است .قوانین جدید شهرداری در تهران الزام را ایجاد کرده تا در مرحله اخذ جواز ساختمان تمامی مراحل تاییده طراحی نما نیز صورت پذیرد و مانند گذشته مالکین و سازندگان نمیتوانند در پروسه ساخت ساختمان مرحله طراحی و تاییده شهرداری را انجام دهند .
 

خدمات و مراحل کاری طراحان نما و معماران در پروژه طراحی نما

بازدید، میدانی از پروژه عکسبرداری از ملک و شرایط محیطی و همسایگی ها
در این مرحله طراحان معمار از ملک مورد نظر و ساختمانها و زمینهای مجاور عکسبرداری کرده و موقعیت ساختمان را از نظر محلی ،خیابان و کوچه بررسی مینمایند بخصوص دو ملک مجاور بنا نیز به دقت بررسی می شود چراکه در مدارک تحویلی به شهرداری همجواری های اصلی مورد توجه است .
توجه معماران به ضوابط طراحی نما جهت اخذ تاییده شهرداری
ضوابط کلی و قوانین به دو دسته تقسیم می شوند ضوابط و شرایط عمومی طراحی نما در تهران ،ضوابط اختصاصی هر منطقه که جداگانه به مالکین و طراحان ابلاغ می شود .
ضوابط و شرایط عمومی طراحی نما در تهران
این مقررات طراحی نما  توسط معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران به مناطق 22 گانه شهر تهران ابلاغ شده است. ضوابط در سه سطح  «الزام» ، «توصیه» و «پرهیز» تنظیم شده است  و با هدف جلوگیری از  آشفتگی و بهم ریختگی نمای شهری تهران و ساماندهی دید بصری و افزایش کیفیت زیبایی شناسی محیط شهر میباشد .
ضوابط اختصاصی هر منطقه در طراحی نما
علاوه بر شرایط عمومی مقررات و ضوابط طراحی نما سیاستهای شهردار ی هر منطقه منجر به نگارش ضوابط اختصاصی هر منطقه شده است که با اطلاع از سایت و کارشناسان مربوطه میتوان به آنها دسترسی پیدا کرد .

طراحی نما با اخذ تاییده شهرداری

 

 
نگاهی اجمالی به ضوابط طراحی نما
 • هماهنگی و تعادل بصری به لحاظ شکلی،رنگ، ریتم جهت گیری افقی یا عمودی و ...  با بناهای مجاورملک 
 •   
 • تعریف و طراحی بازشوها (پنجره ها )ورودی بنا: زیبا و شکیل بودن و بخصوص ورودی که با توجه به کاربری بنا جایگاه ویژه ای در طراحی نما داردو ...
 •   
 • بافت و مصالح کاربردی در طراحی نما : استفاده از مصالح استاندارد و همخوانی داشتن متریالهای ترکیبی در نما ،کیفیت و استقامت متریالها و... این مورد ازجمله مقرراتی است که در هر منطقه میتواند متفاوت باشد .

 • نمای آجر و سنگ تراورتن انتخابی مناسب برای نمای ساختمان
 • نور پردازی در طراحی نما ساختمان
 • طراحی نما در ساختمان
 •   رنگ و نورپردازی: تعریف درست نورپردازی بخصوص در شب جهت شاخص سازی بنا و همینطور تعریف بنا در منطقه و محل اهمیت ویژه دارد .
 •   عناصر الحاق شده در نما :پنهان بودن عناصر سازه ای و تاسیساتی ،عدم استفاده از عناصر الحاقی غیر متعارف

 • طراحی نما با اخذ تاییده شهرداری

   

ارائه مدارک مورد نیاز به شهرداری جهت اخذ تاییده شهرداری
 • تصاویر نماهای بناها و زمین های مجاور تا سه پلاک از هر طرف
 • تصویر وضع موجود ملکو تصاویر با کیفیت از طراحی نما 
 • تصاویر سه بعدی طرح به صورت جانمایی در وضع موجود بنا 
 • تصاویر سه بعدی نورپردازی نما در شب و نمایش صحیح آن 
 • نقشه های دو بعدی نما به همراه اندازه گذاری و تیپ بندی پنجره هاو دربها 
 • جزئیات اجرایی نما و معرفی دتایل های استفاده شده و نمایش جزییات اجرا (Wall Section ، جزئیات)
 • نقشه های معماری مصوب شهرداری که توسط معمارپروژه مورد تایید شهرداری قرارگرفته است 
 • پلان بام مجموعه ساختمان ونمایش عناصر موجود در بام 

اشتراک گذاری
مشاهده تمامی پروژه ها