معمار ژاپنی تائوو اندو برنامه های بلندپروازانه ای را برای تبدیل بورس اوراق بهادار تجارت - بورس اوراق بهادار تاریخی پاریس به موزه ای برای کارفرمایان و هنرمند هنری françois pinault ارائه داده است.و باقی مانده از ساختمان، از جمله گنبد، که به عنوان یک بنای تاریخی ذکر شده است، به طور کامل بازسازی و اصلاح خواهد شد.