این مدرسه  در چین و از 120 بخش تشکیل شده است که 72 کلاس درس دارد شامل اتاق استراحت دبیران وکتابخانه و سالن سخنرانی  و مرکز آموزشی و... است .
چشم انداز این مدرسه رو به کوه های اطراف است تا محیطی طبیعی برا دانش آموزان ایجاد کند
داشتن  تراس باعث ایجاد ارتباط دانش آموزان با فضای حیاط مدرسه است که همچین این امر باعث تهویه هوا میشود
حجم کلی مدرسه برگرفته از منطقه ای است که در آن قرار گرفته . در طراحی معماری این مدرسه به صرفه جویی در مصرف انرژی بسیار توجه شده است .
همانند معماری سنتی ایرانی و مدراس قدیمی ما که معماری و طراحی آن کمک میکرد تا ساختمان با محیط اطراف خود و آب هوا خود سازگار باشد (مدرسه آقابزرگ در کاشان )در این مدرسه  پاسیو نه تنها اثر گلخانه ای را ایجاد می کند، بلکه همچنین به عنوان گردآورندگان آب باران عمل می کند تا محیط زیست تا کمک ی برای  آبیاری گیاهان و فضاهای سبز مدرسه باشد . متریالهای مصرفی :سنگ تراشی بتونی، روکش آجر، و استفاده از رنگ ها به میزان کنترل شده .