Toll Free 1800.899.900

اخبار

» » رستوران در جامائیکا

طراحی این رستوران به گونه ای است که گویی تکه ای از جامائیکا به لندن آورده شده است . زمانی که طراحی یک رستوران جامائیکایی به معمار آن سپرده شد او تصمیم گرفت فضایی خلق کند که معرف غذا و فرهنگ جامائیکا باشد.او در طراحی خود به سایه هایی که رنگ گرم روی اطاقک های با رنگ محو و کم رنگ و سایه های خانه های دست ساز جامائیکایی توجه کرد .در این رستوران از سه رنگ اصلی استفاده شده است .دیوارها و سقف ها با دقت و به شکلی ظریف قفسه های قسمت بار و سرو غذای رستوران کلکسیونی بزرگ است از چوب های نیشکر جامائیکایی ، به خصوص برای نکته تاکید بربار چوب خاصی از نیشکر در قسمت طاقچه بار استفاده شده است. *استفاده از چوب های سوخته خاکستری و نور ظریف بالای بطری های کهربائی قسمتی از بار جلوه ای خاص یافته است . جلوی بار از از استیل و برنز به فرم چین دار با الهام از معماری جامائیکایی ساخته شده است . نورپردازی خاصی قسمت بار مشاهده می شود که منبع آن در بالای هر قفسه قرار دارد. 6-مبلمان رستوران از چوب انبه ساخته شده که در بالای آنها تابش نور به صورت خمیده و قوس دار است که با انگیزه احساسی بعدازظهر های گرم استوایی در خاور دور را تداعی میکند. در این رستوران حس شب های خنک ، میان طبیعت ، بیرون از خانه ، خوردن و آشامیدن زیر یک درخت ، زیر چتر آسمان پرستاره و..... حسی که در بیشتر مناطق استوائی تجربه میشود.در گوشه ای از رستوران سی دی های موزیک سنتی جامائیکایی به همراه نقاشی منظره ای از جامائیکا و محیط طبیعی و شعری اختصاص داده شده است .


مقالات

» » رستوران در جامائیکا

طراحی این رستوران به گونه ای است که گویی تکه ای از جامائیکا به لندن آورده شده است . زمانی که طراحی یک رستوران جامائیکایی به معمار آن سپرده شد او تصمیم گرفت فضایی خلق کند که معرف غذا و فرهنگ جامائیکا باشد.او در طراحی خود به سایه هایی که رنگ گرم روی اطاقک های با رنگ محو و کم رنگ و سایه های خانه های دست ساز جامائیکایی توجه کرد .در این رستوران از سه رنگ اصلی استفاده شده است .دیوارها و سقف ها با دقت و به شکلی ظریف قفسه های قسمت بار و سرو غذای رستوران کلکسیونی بزرگ است از چوب های نیشکر جامائیکایی ، به خصوص برای نکته تاکید بربار چوب خاصی از نیشکر در قسمت طاقچه بار استفاده شده است. *استفاده از چوب های سوخته خاکستری و نور ظریف بالای بطری های کهربائی قسمتی از بار جلوه ای خاص یافته است . جلوی بار از از استیل و برنز به فرم چین دار با الهام از معماری جامائیکایی ساخته شده است . نورپردازی خاصی قسمت بار مشاهده می شود که منبع آن در بالای هر قفسه قرار دارد. 6-مبلمان رستوران از چوب انبه ساخته شده که در بالای آنها تابش نور به صورت خمیده و قوس دار است که با انگیزه احساسی بعدازظهر های گرم استوایی در خاور دور را تداعی میکند. در این رستوران حس شب های خنک ، میان طبیعت ، بیرون از خانه ، خوردن و آشامیدن زیر یک درخت ، زیر چتر آسمان پرستاره و..... حسی که در بیشتر مناطق استوائی تجربه میشود.در گوشه ای از رستوران سی دی های موزیک سنتی جامائیکایی به همراه نقاشی منظره ای از جامائیکا و محیط طبیعی و شعری اختصاص داده شده است .