این پروژه با عنوان "پردیس 2" در 175 هکتار توسط فاستر و همکارن ساخته شده که درواقع یک پارک فن آوری است ویک مرکز برای پرورش خلاقیت و همفکری پیش بینی شده بود. این ساختمان در قلب دره سانتا کلارا، بصورت حلقه ای شکل، 2.8 میلیون فوت مربع ساخته شده است .ساختمان اصلی به طور کامل با پانل های شیشه ای منحنی پوشیده شده است.فعالیت رسمی ان در آوریل 2017 آغاز می شود .