معماری خانه ویلایی در تایلند

Architects
Gooseberry Design
·  Location
, Thailand
·  Area
228.0 m2
·  Project Year
2017
·  Photographs
Nattapong Pianchalengek
·  Manufacturers
German Standard, 475, Go 2 E
در تمامی دنیا در طراحی معماری مواردی غیر از زیبایی و ظاهر جذابیت ظاهری  برا ی ساختمانها اهمیت دارد .امروزه در دنیا همان اصولی که در گذشته معماری ایرانی  اهمیت داشته ,مورد توجه است ،همخوانی ساختمان با اقلیم منطقه خود .پرهیز از بیهودگی و عناصر بیهوده در طراحی معماری .
احترام به طبیعت و ایجاد فضاهایی برای رشد و نمود گیاهان .توجه به مصرف انرژی در ساختمان و استفاده از انرژ ی های پاک .توجه به سنت ها و ارزشهای معماری منطقه 

معماری خانه ویلایی در تایلند

 

این بنا در کشور تایلند ساخته شده است . دارای تراکم بالا بدلیل تغبیرات آب و هوایی میباشد .ایده طراحی معماری  این بنا از خانه سنتی تایلند اقتباس گردیده است و
 دارای  حیاط مرکزی می باشد .در این رویکرد به معمار ی گذشته خود بشکلی مدرن و امروزی پرداخته شده است .
 

معماری خانه ویلایی در تایلند


به دلیل وجود رطوبت و هم چنین گرمای زیاد معماری از مصالح اجر برای نمای ان استفاده کرده است.این سیستم گرما را کاهش داده و تهویه مطبوع ایجاد میکند .معمارن سعی کرده اند تا با جا گذاری و انتخاب متریالهای مناسب در کاهش مصرف انرژی نقش مهمی را ایفا کنند .در طراحی معماری این بنا دانش معماری در موازات تکنولوژی و علم روز حرکت کرده است .

 معماری خانه ویلایی در تایلند


 

ترجمه و نگارش :مهندس زهرا رستمی 

اشتراک گذاری
مشاهده تمامی پروژه ها