چگونه سازندگان معتبر برای ساخت ساختمان انتخاب کنیم ؟

توضیحات انتخاب سازندگان معتبر برای ساخت ساختمان

  یکی از راههای ساختن ساختمان مشارکت در ساخت با سازندگان معتبر و خوشنام است و یکی از اقدامات مهم قرارداد مشارکت در ساخت انتخاب سازنده است در این مقاله به نکات مهم در زمینه سازندگان اشاره می شود .
۱- در منطقه خود و بررسی سایتها سازندگان خوشنام و معتبر را بیابید و با بررسی پروژه های انجام شده توسط آنها به صحت و توانایی آنها پی ببرید .یکی از راههای بررسی تماس با مالکین پروژه های ساختمانی  قبلی سازنده و پرس و جو می باشد.
در این راه با تعریف و تمجید های مبلغانه بعضی افراد و یا بنگاهای معاملات ملکی هم مواجه می شوید بهتر است خودتان بررسی فرمایید و فریب تعریف های بی جا را نخورید .

۲- از امضا سریع قرارداد مشارکت ساخت و یا مدیریت پیمان پرهیز کنید :

قرارداد مشارکت در ساخت قرارداد مهمی است همچون قرارداد ازدواج پس نیاز به شناخت بیشتر طرفین از یکدیگر می باشد این شناخت در چند جلسه و بررسی گفتمانهای جلسات صورت میگیرد ..…
اخلاقایت و بررسی خصوصیات اخلاقی نیز مهم است چرا که قرارداد مشارکت همگامی شما در طی حداقل یکسال به یک شخص و یا یک شرکت ساختمانی  می باشد .

3-تخصص ها باید کامل باشد

در بسیاری از مواقع یک سازنده تجربه ساخت خوبی دارد اما از مشاوران و تیمی مهندسی خوبی برخوردار نیست و این خود باعث می شود از ضوابط و قوانین جدید به دور باشد و این خود لطمات زیادی به سود پروژه و روند پروژه خواهد زد .بهتر است تیم های موفق و شرکت های معتبر در زمینه ساخت و ساز را انتخاب کنید نه فقط یک سازنده قدیمی و یا تجربی را .

اشتراک گذاری
مشاهده تمامی پروژه ها