معماری داخلی کلینیک دندانپزشکی

در دکوراسیون فضاهای درمانی با توجه به نوع کاربری و خدمات میتوان از رنگها و فضاهای مختلف استفاده کرد .در ایران و در طراحی فضاهای داخلی به راحتی و درستی نمیتوان از رنگ استفاده کرد حس شلوغ بودن و نامناسب شدن فضا به کارفرمایان دست می دهد .در بخش هایی که بیماران ساعات طولانی در انتظار خواهند بود و یا بخش های درمانی کودکان ماندند دکوراسیون مطب متخصص اطفال،دکوراسیون کلینیک دندانپزشکی کودکان،دکوراسیون داخلی کلینیک های درمان سرطان با دقت و طراحی مناسب میتوان از رنگها استفاده کرد .

اشتراک گذاری
مشاهده تمامی پروژه ها