سقف کاذب ،بیشتر بدانیم

 سقف کاذب چیست ؟

سقفی است که نقشی در باربري ساختمان نداشته و به اسکلت اصلی ساختمان متصل می شود و جنبه ساختاری و زیبایی دارد .
به طور کلی همه سقف هاي کاذب شامل این چند جزء تشکیل شده اند  :
 • –پروفیل هاي عمودي یا آویز
 • –پروفیل هاي افقی اصلی 
 • –پروفیل هاي فرعی
 • –پوشش زیرین یا نهایی

براي آویزها در سقف کاذب از چه  عناصری استفاده می شود ؟

 • –میلگردهاي فولادي با حداقل قطر 6 میلیمتر
 • –سیم هاي تابیده فولادي به قطر 1 میلیمتر
 • –تسمه هاي فولادي گالوانیزه به مقطع حداقل 10 میلیمتر مربع و ضخامت
 • 1/5 میلیمتر
 • –پروفیل هاي گالوانیزه یا فولادي

انواع سقف های کاذب  که در دکوراسیون ،معماری داخلی و بازسازی اجرا می شود ؟

 •  (Rabits) –رابیتس
 • (Knauf or Knauf Gypsum Boards) –کناف یا گچ برگ
 • PVC –پروفیل
 • (Dampa) –دامپا
 • –گیریلیوم
 • (Luxalon) –لوکس آلون
 • -سقف کشسان
 • -سقف آسمان مجازی 
 

اشتراک گذاری
مشاهده تمامی پروژه ها