بازسازی و هزینه های بازسازی ساختمان اداری، بیشتر بدانیم

بازسازی ساختمان اداری در چند حالت و با اهداف مختلف انجام می شود :

1-بازسازی اداری بخاطر تغییر کاربری (مسکونی به اداری )

در این نوع بازسازی معمولا تخریب بخش مهمی از بازسازی را تشکیل می دهد.
بهتر است در این نوع بازسازی اداری طراحی داخلی اداری صورت بگیرد.
این نوع بازسازی ها از نظر هزینه جز بازسازی های متوسط می باشد .

2-بازسازی همراه با تغییر دکوراسیون اداری جهت بهینه ساختن فضای اداری :

در این نوع بازسازی ها تخریب ها کمتر است و بیشتر با هدف تغییر دکوراسیون داخلی اداری بازاسازی انجام می شود .
در این بازسازی واحد های اداری یا ساختمان اداری طراحی داخلی و طراحی دکوراسیون داخلی اداری بسیار اهمیت دارد و از نظر هزینه متغییر است .
از نظر تخریب و عملیات بازسازی کم هزینه ولی در تغییرات دکوراسیون داخلی پر هزینه می باشد .

3-بازسازی به دلیل فرسودگی ساختمان اداری:

این نوع بازسازی معمولا مربوط به ساختمانهای اداری است با کاربری اداری که مساحت بالایی نیز دارندولی به دلیل فرسودگی وبه روز نبودن معماری داخلی لازم به بازسازی تعمیرات و تغییر دکوراسیون دارد . هزینه این نوع بازسازی های ساختمان اداری جز بازسازی های پر هزینه میباشد.
چراکه بخش مهم و وسیعی از بودجه بازسازی مربوط به احیای سیستم تاسیسات ساختمان اداری ،تعمیرات ،تعویض و احیای سیستم سرمایش و گرمایش می باشد .
بررسی تخصصی مشکلات و وضعیت ساختمان قبل ازشروع عملیات بازسازی اهمیت زیادی دارد .

اشتراک گذاری
مشاهده تمامی پروژه ها