دکوراسیون داخلی آرایشگاه از خلاقیت تا شهرت

 دکوراسیون سالن های زیبایی

دکوراسیون داخلی سالن های زیبایی و آرایشی دارای اهمیت ویژه هستند چراکه درسالن های زیبایی خود خدمات زیبایی ارائه میدهند بنابرین محیط آنها نیز باید بخشی هماهنگ با خدمات آنها باشند .امروزه در سالن های زیبایی خدمات بسیار ارائه می شود و رقابت در بین سالن های زیبایی آرایشی بسیار شدید است.
شهرت میتواند کمک بزرگی در بیزینس سالن دارها داشته باشد بخشی از این شهرت مربو ط به سابقه و کیفیت خدمات آنها می باشد ولی بخش مهم دیگر مربوط به معماری داخلی و دکوراسیون داخلی آنهاست .

در این مقاله به نکاتی در مورد دکوراسیون داخلی سالن های زیبایی و آرایشی اشاره میکنیم :

1-برنامه فیزیکی مناسب با تخصص سالن زیبایی و مساحت فضای سالن با همکاری طراح دکوراسیون داخلی تهیه کنید :

اگرمساحت فضای سالن اجازه میدهد برای  تمامی فضاهای خدماتی یک سالن برنامه ریزی و طراحی کنید ،در صورت محدود بودن مساحت فضاها را اولویت بندی کنید.برنامه فیزیکی یک سالن زیبایی شامل (بخش کوتاهی ،بخش اصلاح و ابرو،بخش رنگ و مش ، سرشور،بخش طراحی و کاشت ناخن ،بخش پوست و ترمیم ،اپیلاسیون،سولار ،پذیرش و سالن انتظار،انبار ،رختکن و اتاق پرسنل،اتاق سیگار ،کافی شاپ و...)

دکوراسیون داخلی آرایشگاه از خلاقیت تا شهرت

2-فرم ها ، رنگ ها و متریالها در دکوراسیون داخلی با هم هماهنگ باشند:

از شلوغی و رنگها و فرم های مختلف و نا هماهنگ در طراحی دکوراسیون داخلی سالن زیبایی پرهیز کنید ،از یک سبک و تکنیک مشخص در دکوراسیون خود تبعیت کنید در طراحی تجهیزات و مبلمان داخلی سالن زیبایی خلاقیت فراموش نشود .

دکوراسیون داخلی آرایشگاه از خلاقیت تا شهرت

3-اهداف تبلیغاتی در دکوراسیون داخلی سالن زیبایی فراموش نشود :

لو گو ،رنگ سازمانی و مسایلی که مشاورین تبلیغاتی یک سالن زیبایی برای آن برنامه ریزی کرده اند باید دردکوراسیون داخلی سالن زیبایی نمود داشته باشد .

دکوراسیون داخلی آرایشگاه از خلاقیت تا شهرت

4-به مسایل بهداشت محیطی اهمیت ویژه داده شود .

استفاده از رنگهایی که نماد بهداشت و پاکیزیگی هستند مثل آبی و سفید ،استفاده از متریالها ی که کثیفی را کمتر جذب میکندند و به سرعت تمیز می شوند در طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی یک سالن زیبایی بسیار اهمیت دارد .

نگارش :مهندس زهرا رستمی


 

اشتراک گذاری
مشاهده تمامی پروژه ها