نکات مهم و کاربردی در مورد دکوراسیون خانه مدرن ((تکنولوژی و خلاقیت درمنزل مدرن ))بخش دوم

 دکوراسیون خانه مدرن 

قبل از مطالعه این مقاله بخش اول را مطالعه فرمایید
در مقاله قبل به کاربرد رنگ ،گیاهان سبز ،سطوح نور گیر خانه و وسایل چند عملکردی اشاره کردیم در این بخش به مسایل دیگربا رویکرد تکنولوژی می پردازیم :

1-از تکنولوژی هوشمند سازی حتی در سطوح پایین استفاده کنید :

استفاده از تکنولوژی هوشمند سازی جهت کاهش مصرف انرژی و استفاده از انرژی های پاک در خانه :از چراغ های سنسور دار استفاده کنید مثلا با خروج کودکان از اتاق چراغها خود خاموش شوند و در صورت کافی بودن نور آفتاب برای روشنایی خانه پرده ها کنار روند و چراغها خاموش شوند ،سرمایش و گرمایش سنجیده شوند و سیستم های مکانیکی منزل در صورت لزوم فعال و غیر فعال شوند . مسایل مهم دیگر که توسط شرکتهای هوشمند سازی در سطوح مختلف برای خانه طراحی و اجرا می شوند .
 

2-خانه مدرن ،خانه خلاقیست :

از وسایل در منزل استفاده کنید که در ساخت و طراحی آنها نیز تفکر هوشمندانه و خلاقانه به کار رفته باشد ،از وسایل و تجهیراتی استفاده کنید که تفکر و خلاقیت را بخصوص در فرزندانتان رشد دهد .

نکات مهم و کاربردی در مورد دکوراسیون خانه مدرن ((تکنولوژی و خلاقیت درمنزل مدرن ))بخش دوم

 
3-معماری داخلی مناسب داشته باشید :

در طراحی معماری داخلی منزل تخصص را وارد کرده و یکنواختی را در خانه از بین ببرید در خانه با فضا سازی و دکوراسیون مناسب سکانسهای جذاب ایجاد کنید .همینطور در صورت وجود فضاهای پرت معماری داخلی را تغییراتی ساده دهید تا فضاهای خانه بهینه شوند .

نکات مهم و کاربردی در مورد دکوراسیون خانه مدرن ((تکنولوژی و خلاقیت درمنزل مدرن ))بخش دوم

 

 

4-حضور گیاهان و کشاورزی خانگی داشته باشد :

چالش مهم در استفاده از گیاهان در خانه محافظت و آبیاری آنهاست و گیاهان نداشتن فضای کافی ،از طراحی های عمودی و دیوار سبز استفاده کنید و ازآنها برای کاشت گیاهان و سیفیجات استفاده کنید کار سختی نیست یک آبیاری هوشمند با سنسورهای ساده به شما کمک میکند تا در خانه و زندگی مدرن امروزی کشاورزی کنید و از حداقل فضاها برا ی حضور گیاهان و استفاده بهینه از آنها استفاده کنید .
مهندس زهرا رستمی

نکات مهم و کاربردی در مورد دکوراسیون خانه مدرن ((تکنولوژی و خلاقیت درمنزل مدرن ))بخش دوم

 

اشتراک گذاری
مشاهده تمامی پروژه ها