نکته های طلایی از کناف ((ایجاد دیوارهای زیبای قوس دار ))

در دکوراسیون ساختمان با هرنوع کاربری و تغییرات معماری داخلی و بازسازی به راحتی می توان با استفاده از سیستم کناف سقفها و دیوارهای قوس دار ایجاد کرد .از قابلیتها های سیستم کناف راحتی و سرعت اجرا ی طرح های قوس دارو فرم های پیچیده که به روش سنتی سهل نخواهد بود .
 

نکته های طلایی از کناف ((ایجاد دیوارهای زیبای قوس دار ))

 

کناف سیستمی از صنعتی سازی ساختمان با ابداع آلمانی است که کمکی زیادی در تسریع ، دقت و اجرای طرح ها ، عملیاتهای بازسازی ساختمان ،تغییر دکوراسیون داخلی ،معماری داخلی ،دارد .

نکته های طلایی از کناف ((ایجاد دیوارهای زیبای قوس دار ))

 

نکته های طلایی از کناف ((ایجاد دیوارهای زیبای قوس دار ))

 

نکته های طلایی از کناف ((ایجاد دیوارهای زیبای قوس دار ))

 دپارتمان معماری و معماری داخلی شرکت زانا

اشتراک گذاری
مشاهده تمامی پروژه ها