درمانگاه دندانپزشکی در اسپانیا

Dental Clinic / Padilla Nicás Arquitectos
·         Location
Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Spain

درمانگاه دندانپزشکی در اسپانیا
این پروژه یک بازسازی کلینیک دندانپزشکی واقع در یک شهر در نیمه میان پاریس پالماس د گرن کناریا و استراحتگاه گردشگری به جنوب جزیره است.
اندازه و نمای اصلی کلینیک بسیار کم عرض است در حالی که پس از ورود بیمارن با فضای وسیعی با هندسه شکسته در پشت نما مواجه میشوند و این شاید برای بیماران گردشگر جذاب باشد.
استفاده از سطوح پاک، کف جامد و پانل های بزرگ (کف پوش های بزرگ) برای کاهش تعداد اتصالات و درزها ، رنگ های ساده با توجه به مناطق مختلف ساختمان و سیستم های روشنایی غیر مستقیم ،همه با هدف ایجاد یک فضای دوستانه با ضرورت بهداشت و دقت بالا برای کلینیک دندانپزشکی طراحی و اجرا شده است .

درمانگاه دندانپزشکی در اسپانیا

 

درمانگاه دندانپزشکی در اسپانیا

 

درمانگاه دندانپزشکی در اسپانیا

 

درمانگاه دندانپزشکی در اسپانیا

 

درمانگاه دندانپزشکی در اسپانیا

 

درمانگاه دندانپزشکی در اسپانیا

 

اشتراک گذاری
مشاهده تمامی پروژه ها