کلینیک دندانپزشکی در توکیو

طراحی داخلی کلینیک دندانپزشکی

 رویکردهای مختلفی در طراحی داخای داخلی فضاهای درمانی وجود دارد که مورد توجه طراحان داخلی و آرشیتکت ها می باشد ازجمله این موارد :
  • توجه به برنامه فیزیکی مورد نیاز کادر درمانی
  • توجه به نیاز های بیماران
  • افزایش گبفبت فضایی و متناسب با روحیات بیماران و کادر درمانی
  • توجه به نیاز های افراد کم توان مانند کودکان و سالمندان
 

کلینیک دندانپزشکی در توکیو

 Dental Clinic with Coved Ceiling / Hiroki Tominaga

 
 پروژه کلینیک داخلی در شهر قدیمی در شرق توکیو واقع شده است .این کلینیک فضاهای مناسبی را برای دسترسی راحتر معملوین و همچنین خانواده هایی که با کودکان شان به کلیمیک می آیند ،در نظر گرفته است . به عنوان مثال، صندلی دنداندانپزشکی با صندلی چرخدار و یا نزدیک شدن سطوح شیب(رامپ)،در نظر گرفتن فضای نگه داری کودکان با پوششش فضا با«تاتامی» است که برای افراد سالخورده نیز مناسب  است.
در فضای نگهداری کودکان در کلینیک دندانپزشکی  دیوار شیشه ای بین اتاق انتظار (با قابلیت مطالعه  )قرار داده شده  تا والدین ناظر بر کودکانشان باشندمعماران سعی کرده اند تا سقف چوبی و هندسی خاصی را برا کلینیک طراحی کنند چرا که در معاینات بالینی نگاه زیادی به سقف توسط بیماران صورت مگیرد..شکست ها و و هندسه سقف در اتاق انتظار با اتاق معاینه و درمان از ریتم خاص و هماهنگس تبعیت میکنند.
مهندس زهرا رستمی

 

کلینیک دندانپزشکی در توکیو

 

کلینیک دندانپزشکی در توکیو

 

کلینیک دندانپزشکی در توکیو

 

کلینیک دندانپزشکی در توکیو

 

کلینیک دندانپزشکی در توکیو

 

کلینیک دندانپزشکی در توکیو

 

 
 
 
 

اشتراک گذاری
مشاهده تمامی پروژه ها