ترکیب سنت و مدرنیته

در این پروژه سعی شده تا ارتباط صحیحی بین عناصر اصلی ساختمان که قدمت باستانی داشته و الحاقات امروزی ایجاد شود .در نتیجه یک سازمان فضایی و عملکردی با عناصر زیبای شناسی بنا ایجاد شده است .متریالهای این پروژه فولاد خام، چوب، واشکال شیشه ای که در تضاد با  عناصر سنگی است ،بکار رفته.

اشتراک گذاری
مشاهده تمامی پروژه ها