معماری داخلی کلاسیک یونانی بخش دوم

تقارن، تعادل و نقطه کانون ،تکنیک های مورد توجه در سبک یونانی

استفاده از «نقطه کانونی» در محدوده اي است که در آن تعادل بصري ایجاد شده است. تقسیم فضا در سبک کلاسیک به این صورت است که یک یا چند جسم در ابعاد بزرگ و به صورت متمرکز و برجسته از محیط انتخاب می شوند و بقیه نمادها به نوعی با آنها هماهنگ می شوند.نومنه های بارز آن موارد زیر می باشد :
  •  شومینه هاي فراخ مرمر
  •  راه پله هاي بزرگ و مجلل
  •  آینه هایی بزرگ و متقارن
  • میزهای ناهارخوري عظیم

ارتفاع و تناسبات طلایی در معماری یونانی

فضاي سبک کلاسیک یونانی با ارتفاع زیاد ساخته می شود و در فضاي داخلی و حتی نماي خارجی، بر ارتفاع و شکوه فضایی، تأکید می شود. این امر با تأکید بر هندسه عمودي، با استفاده از موارد زیر صورت می گیرد :
  • انواع طاق ها
  • ستون هاي بلند
  •  انواع خطوط و حکاکی هاي راه راه عمودي
  •  بازشوهاي با نسبت زیاد ارتفاع به عرض
 

نقش طاق در معماری و معماری داخلی یونانی

طاق هاي نیم دایره، یکی از اصلی ترین ویژگی هاي بناهاي کلاسیک یونان هستند. این طاق ها در تورفتگی هاي طاقچه اي شکل دیوار نیز به عنوان عناصري تزیینی به کار می روند و اغلب نمادهایی چون مجسمه هاي یونانی در این طاق ها قرار می گیرند.

اشتراک گذاری
مشاهده تمامی پروژه ها