آشنایی با سبک هنر و معماری چینی بخش دوم

سادگی درمعماری داخلی و تزیینات چینی

در سبک چينی به سادگی اهميت داده می شود؛ ولی در برخی از مبلمان و عناصر داخلی  … حكاكی و رنگ هاي بيشتري وجود دارد. در، پنجره، پارتيشن هاي داخلی، كابينت ها، ميز، مبل، صندلی ها و داراي منبت كاري زيبايی بر روي چوب هستند كه گاهی در تركيب با هنر نقاشی هستند

در مورد عناصر و مبلمان چینی بیشتر بدانید

مبل ، صندلی ، چهار پایه:

هزاران سال است كه چينی ها از چهارپايه به خصوص در اشكال مربعی و پايه هايی به شكل پاي اسب استفاده می كنند. از اين چهارپايه ها به عنوان پله اي در كنار تخت و يا  عنوان صندلی اضافی در اتاق استفاده شده است. استفاده از چهارپايه هاي كشيده تر براي نشستن دو يا چند کاربرد دارد.تنوع صندلی و مبل در معماري چين زياد است. صندلی هاي به شكل نعل اسبی و دايره اي  در ناحيۀ دسته ها، پشت و تاج به شكل منحنی است.

تخت خواب  های چند عملکردی در دکوراسیون داخلی چینی

نوعی تخت خواب در چين استفاده می شود كه از سه طرف توسط ريل هايی و يا پانل هايی با حکاکی  نقاشی از موتيف هاي چينی احاطه شده است. اين تخت چندعملكردي است و در طول روز براي نشستن و مطالعه و در شب براي خوابيدن كاربرد دارد.نوعی از تخت خواب براي والدين نيز به شكل اتاقكی  چوبی با حکاکی و نقاشی هاي پركار وجود دارد.

کمدهاي لاکی  در دکوراسیون چینی

كمدهاي چوبی لاكی با رنگ هاي اغلب به رنگ قرمز و مشكی  قهوه ای تیره با دستگیره های طلایی و انواع حکاکی و نقاشی معمولا در فضای نشیمن استفاده میشده است .

کابینت های آشپزخانه در سبک دکوراسیون داخلی منزل چینی

کابینت های آشپزخانه معمولا در طرح هاي شبكه اي و به رنگ چوب هستند. در گذشته اين طرح هاي شبكه اي به گذاشتن غذا و خروج بخار و امكان جريان هوا از شبكه ها كمک می كردند. اين كابينت ها اغلب داراي حكاكی هاي زيبايی همراه با موتيف هاي چينی هستند.

انواع چراغ های چینی و تزیینات نور پردازی در دکوراسیون داخلی چینی

تنوع چراغ ها در چين بسيار است. چراغ ها به شكل ها و جنس هاي مختلف در طرح فانوس هايي از جنس كاغذ و با شبکه ها و حکاکی های چوبی فلزی و یا طرح های پارچه ای در رنگ های مختلف هستند .كه در تركيب با طرح هاي نقاشی و حكاكی هاي چوبی سقفی، فضاهاي زيبايی خلق می شود.
 

انواع جداکننده های چوبی (پارتیشن ها و پانل ها) در فضاهاي داخلی و خارجی

ساختمان های چینی  در گذشته از پنجره استفاده نمی كردند و در عوض از كاغذ و پارچه در فضاي خارجی و از پارتيشن هاي حکاكی شده متخلخل در فضاي داخلی استفاده می شد كه امكان نورگيري و گردش هوا و جابه جايی و انعطاف پذيري فضاي داخلی براي عملكردهاي مختلف را مهيا می ساختند . اين پارتيشن ها در فضاهاي معاصرنيزاستفاده می شوند. بعضی از پانل هاي چوبی در محوطۀ خارجی و داخلی با طرح قطاعی از دايره يا به شكل نعل اسب هستند
 

استفاده از صفحات تاشوي نقش دار در دکوراسیون داخلی چینی

صفحات تاشوي نقش دار به عنوان تقسيم كنندة فضاي داخلی ايفاي نقش می كنند و در عين حال به زيباسازي فضا كمک می كنند. برخی از اين صفحات داراي خوشنويسی هستند.

اشتراک گذاری
مشاهده تمامی پروژه ها