آشنایی با سبک معماری داخلی چینی بخش اول

فرهنگ و هنر تمدن چین

چین با فرهنگ و تمدنی غنی است که در معماری نیز قدمت بالایی دارد .معماری چين مانند سایر هنرهای چینی از گستردگی و تنوع بالایی برخوردار است .
معماری چین یک معماری طبیعت گراست .در معماری چين پيوند و وحدت با طبيعت وجود دارد. معمار چینی گویی یک شاعر هم بوده . براي وي، طبيعت عرصۀ شكفتگی همۀ پديده هاي ملموس و مشهود است كه ارتباطی مستقيم با عواطف انسان دارد و به دنبال درك راز نهفته در پس چهرة ظاهری جهان است.

مصالح در معماری چین

در چين به دليل شرايط آب و هوايی مرطوب، ساخت بناها با مواد و مصالحی چون سنگ و آجر مورد توجه نبود و چوب مهم ترين مصالح معماري به شمار می آمد. چينی ها معابد بودايی، كاخ ها و خانه ها را به صورت يک تا چند طبقه و اغلب با چوب و با سقف شيروانی از جنس سفال می ساختند كه شكل کلی انها مشابه بوده است .

نکات طلایی از ویژگی های معماری داخلی سبک چینی

1-      رعایت اصول فنگ شویی

این اصول  يک فلسفه و فن باستانی در چين است و براي پيداكردن دكوراسيون مناسب و چيدمان درست اشياء در ساختمان ها استفاده می شود تا بهترين اثر را بر سلامتی، شادي، موفقيت، هماهنگی و به طور كلی انرژي مثبت داشته باشد.
علم زندگی متعادل یا فنگ شویی
فنگ شويی هنر و علم زندگی متعادل و هماهنگ بين انسان و طبيعت پيرامون اوست.
عناصر مهم در فنگ شويی موارد زیر می باشند :
  • آب
  •  آتش
  •  خاك
  • چوب
  • فلز
مهم ترين اصل فنگ شويی پرهيز از انباشتگی و بی نظمی و اصل ديگر دقت در رنگ محيط اطراف است. در واقع، دكوراسيون به سبک چينی، دكوراسيونی خلوت و ساده است. در اصول فنگ شويي به چوب بسيار بها داده شده استو به عنوان عنصر ثروت از آن ياد می شود.
در اين سبک تاريكی، بی نظمی، گرد و خاك و رطوبت نيز باعث توقف جريان انرژي می شوند.
 بر اساس اصول فنگ شويی در ساخت خانه ها بايد از راهروهاي باريک و بلند اجتناب شود و اتاق ها در خط مستقيم قرار نگيرند و اين عقيده وجود دارد كه در آپارتمان ها و خانه هايی كه داراي گوشه ها و زواياي تيز هستند، جريان انرژي مخدوش می شود.جالب است همه اینها در اصطلاح معماری پرتی فضا مطرح می شود در واقع در عقیده چینی هندسه بدون پرتی اهمیت داشته است .

رنگ در معماری و دکوراسوین داخلی سبک چینی

رنگ هاي اصلی كاربردي در اين سبک :
  • مشكی
  •  طلايی
  •  زرد
  •  قرمز
هستند. در دكوراسيون چينی رنگ قرمز به ويژه براي اتاق نشيمن از جايگاه ويژه اي برخوردار است؛ زيرا رنگ قرمز در فرهنگ چينی نماد خوشبختی و موفقيت هاي بزرگ است. رنگ هاي زرد و سبز نيز از رنگ هاي مهم و پركاربرد در فرهنگ چين و به تبع آن در دكوراسيون داخلی به سبک چينی هستند. 

موتیف و نمادهاي مهم در معماری داخلی چین

نماد یینگ و یانگ نماد های مهم و مطرح فرهنگ چینی هستند . و نشان دهندة قطب هاي مختلف و تضادهاي جهان و مكمل هم هستند. البته اين بدان معنا نيست كه يانگ خوب و يين بد است بلکه بدین معنی است که هر دو ان برای تعادل جهان لازم است .شب و روز يا زمستان و تابستان، بخشی از چرخۀ هستی هستند. وقتی تعادل بين ((یین و یانگ)) برقرار باشد، تعادل و احساس خوبی به وجود می آيد.
 اين ديدگاه باعث ايجاد تعادل در كليت فضاهاي خارجی و داخلی چين شده است و سعی شده در رنگ و عناصر و اجزا اين تعادل و وحدت ايجاد شود. از ديگر نمادهاي مهم چين می توان به موارد زیر اشاده کرد :
 اژدها، ببر، ماهی، درخت كاج، درخت هلو، درخت خرمالو، بامبو، پل، چتر، بادبزن، فلوت، ناقوس، عود، آينه و غيره اشاره كرد.
 
نگارش :مهندس زهرا رستمی 
 

اشتراک گذاری
مشاهده تمامی پروژه ها