طراحی ویلای مدرن ،در جهان

طراحی ویلای مدرن ،در جهان

وقتی در مورد فضاهای مسکونی و معماری ویلا صحبت می شود تفکر همه ما این است که فضایی متفاوت و ساختمانی خاص را مشاهده کنیم .اینکه ویلا و خانه ویلایی در چه منطقه ای قرار دارد موضوع مهمی است .مثلا طراحی ویلا در شمال با طراحی ویلا در لواسان و خانه ویلایی در تهران متفاوت هستند .اما جدا از دلایل اقلیمی در طراحی ویلا تصور می شود خانه ای ویلایی است که سقف شیروانی داشته باشد و یک دودکش در نمای آن خود نمایی کرده باشد.

رویکرد دنیا در طراحی ویلا
 در دنیای امروز رویکرد طراحی ومعماری متفاوت از گذشته است ،ساختمانهای ویلایی با فرمی ساده و کاربردی طراحی می شوند ،محوطه وباغ ویلاها در هماهنگی از سبک و نوع طراحی ویلاها هستند و با مطالعه بر روی بناهای ارزشمند در دنیا به همان اصل معماری سنتی ایران که پرهیز ار بیهودگی بود میرسیم .در هر عنصری و جزیی در طراحی ویلا بینش و نگرشی منطقی وجود دارد .
[
در خانه های ویلایی ایرانی در گذشته متریالهای استفاده می شد که در همان منطقه وجود داشت ،چوب در خانه های ویلایی شمال ،سنگ در خانه های کوهستانی و ... در جهان امروز نیز همان رویکرد وجود دارد متریالهای استفاده شده در خانه های ویلایی بسیار ساده و متناسب با فرهنگ و اقلیم هر منطقه است در تصاویر خانه های ویلایی مشاهده می شود که با نور پردازی و هوشمند سازی نور پردازی بر روی متریالهای ساده تنوع و جذابیت به نمای ویلاها افزوده میشود .

طراحی ویلای مدرن ،در جهان

 

طراحی ویلای مدرن ،در جهان

 

 

طراحی ویلای مدرن ،در جهان

 

طراحی ویلای مدرن ،در جهان

 


 

 

طراحی ویلای مدرن ،در جهان

 


 

اشتراک گذاری
مشاهده تمامی پروژه ها