Toll Free 1800.899.900

طراحی دکوراسیون

دکوراسیون داخلی اداری

در دکوراسیون داخلی اداری نوع کاربری ،برنامه فیزیکی فضا بسیار اهمیت دارد. نوع دکوراسیون داخلی اداری هم باید کاملا کاربردی باشد و هم در بیزینس و تجارت کمک کننده باشد.
در طراحی دکوراسیون داخلی فضای اداری موارد زیر صورت میگیرد:
·  بررسی نیاز های شرکت و یا اداره از فضای خود و طراحی مناسب معماری داخلی اداری
·  طراحی دکوراسیون داخلی متناسب با بیزینس شرکت و اداره مربوطه
·  تعریف بودجه مناسب و هزینه دکوراسیون اداری
·  برنامه زمانبندی مناسب برای اجرای دکوراسیون داخلی اداری

جواز ساخت ،  محوطه سازی ، محوطه سازی باغ ، محوطه سازی ویلا ، روف گاردن ، طراحی روف گاردن ، روف گاردن ، هزینه طراحی
مشاهده تمامی پروژه ها