Toll Free 1800.899.900

ویلای آقای سمیعی

این ویلا در سال 96 طراحی و اجرا شده غاست سبک این ویلا مدرن است واز سقف منحنی در قسمت پذیرایی استفاده شده تا باعث تنوع فضایی شود . استفاده از رنگ های روشن طبق علایق کار فرما.

سایر تصاویر