Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

طراحی داخلی منزل آقای رضایی

طراحی داخلی این منزل توسط گروه معماری و دکوراسیون زانا انجام شده است استفاده از عنصر چوب باعث ایجاد فضایی گرم و دل نشین برا ساکنین می شود که ما در این پروژه استفاده کردیم تنوع فضایی در این پروژه رعایت شده و حدالمکان سعی شده تا فضای پرتی کمتری درآن دیده شود.

سایر تصاویر