با توجه به شرایط بیماری کرونا وزارت آموزش و پرورش تصمیم گرفت تا برنامه ریزی جهت تعطیل نشدن آموزش داشته باشد یکی از این برنامه ریزی ها مربوط به مدرسه تلویزیونی ایران بود که در ان از مدرسین نامی و افراد متخصص در رشته های مختلف دعوت شد تا برنامه های آموزشی را تدریس و برگزار کنن .در رشته معماری خانم مهندس رستمی نیز در چند درس برنامه آموزشی داشته در دروس بناهای تاریخی ایران و در س تخصصی نقشه کشی ساختمان .