Toll Free 1800.899.900

طراحی ویلا

اجرای پروژه های ویلایی

اجرای پروژه ویلاها

 
در هر بخش از یک پروژه ساختمانی بخش مهم ان بعداز طراحی اجرای اصولی و فنی ان می باشد .اما در کل باید بدانیم در پروژه ویلا چه هزینه هایی خوایم داشت

هزینه طراحی ویلا 

بخش اول اجرای پروژه مربوط به طراحی و تایید آن و برآورد هزینه ومدت زمان اجرای پروژه می باشد .هزینه طراحی ویلا بر اساس متراژو سبک ان تعیین می شود .پس اولین بخش هزینه ها مربوط به :

هزینه طراحی ویلا بر اساس متراژ و سبک طراحی ویلا بر اساس متر مربع تعیین میشود 

  • طراحی سازه ویلا

هزینه های طراحی سازه بر اساس نوع سازه فلزی و بتنی ونوع معماری مشخص می شود .

طراحی محوطه ویلا نیز بر اساس متر مربع و سبک و ساختار محوطه تعیین میشود.

  • طراحی مکانیک ساختمان ویلا

 بر اساس نقشه های معماری و بصورت متر مربع محاسبه می شود .

بر اساس معماری ویلا و سناریو نویسی و آیتم ها هوشمند سازی مشخص می شود .

هزینه های جانبی اجرای ویلا 

هزینه های دیگر شامل هزینه های مربوط به جواز و مجوزهای ساخت می باشد که باز هم بسته به اینکه ویلای ما در کدام منطقه قرار دارد این هزینه ها متغییر خواهد بود 

مرحله اجرای ویلا و نوع قراردادها 

بعداز انجام طراحی ها  سپس نوع قرار داد اجرای ویلا میباشد (مدیریت پیمان ،امانی ،پیمانکاری و...)پروژه های مربوط به ویلا سازی از نظز هزینه معمولا شامل گزینه های زیر میباشد :
  • اجرای ویلا :بعداز تایید طراحی معماری وسازه آن متره برآورد اولیه هزینه ویلاسازی مشخص میشود 

  • اجرای محوطه ویلا :بعداز تعیین نوع طراحی ،اقلیم ،نوع دسترسی ها و امکانات موجود و ناموجود همینوطر فصل کاری هزینه محوطه سازی توسط کارشناسان تعیین می شود.
 بعداز تعیین هزینه ها و نوع قرار داد اجرا برنامه زمان بندی تنطیم شده و اعضای گروه معرفی شده و پروژه با مدیریت پروژه زانا آغاز میشود.

مشاوره برای ساخت ویلا 

تمامی موارد ذکر شده بسته به نوع پروژه متغیر است و برای اطلاع از روند طراحی و اجرای پروژه ویلای خود می تواندی از مشاوره رایگان شرکت زانا استفاده کنید .


جواز ساخت ،  محوطه سازی ، محوطه سازی باغ ، محوطه سازی ویلا ، روف گاردن ، طراحی روف گاردن ، روف گاردن ، هزینه طراحی
مشاهده تمامی پروژه ها