Toll Free 1800.899.900

ویلاها

ویلاها ساختمانهای ویژه در پروژه های طراحی معماری محسوب میشوند .معمولا در طراحی معماری آنها آزادتر عمل می  شود و معماران سعی در ایجاد خلاقیت و فضاهای داخلی مناسبتر و متفاوتر ازآپارتمانها هستند .بیشتر پروژه های طراحی معماری ویلاها و محوطه سازی ویلاها مربوط به حومه شهر های بزرگ هستند در طراحی ویلاها موارد ذیل قابل تامل و با اهمیت هستند :
1- مساحت و موقعیت زمین ویلاها
2-برنامه فیزیکی ویلا و خواسته های کارفرما
3-اقامت دائمی و یا موقتی در ویلا
4- دکوراسیون و معمار ی داخلی ویلا
5-ضوابط و مقررات معماری
شرکت زانا با دپارتمان تخصصی در طراحی ویلا سعی در طراحی و ساخت ویلاهای خاص با ایده های متفاوت در تهران و حومه آن میباشد .فعالیت در زمینه ویلاها توسط دپارتمان تخصصی شامل:
طراحی معماری ویلا
معماری داخلی ویلاهای جدید
تغییر معماری داخلی ویلاهای قدیمی
بازایزی و مرمت ویلاهای قدیمی
طراحی محوطه
طراحی و اجرای باغ ویلا
طراحی نما ویلا 

جواز ساخت ،  محوطه سازی ، محوطه سازی باغ ، محوطه سازی ویلا ، روف گاردن ، طراحی روف گاردن ، روف گاردن ، هزینه طراحی
مشاهده تمامی پروژه ها