Toll Free 1800.899.900

بازسازی

هزینه بازسازی خانه

عوامل تاثیر گذار در هزینه بازسازی خانه  خانه مهم ترین فضا در زندگی ما می باشد؛ به همین دلیل فضای خانه و دلنشینی آن تاثیرات مهم و مثبتی در کیفیت زندگی و احساس رضایت ما خواهد داشت. گاهی

ادامه مطلب

بازسازی خانه

مهمترین بازسازی ها ،بازسازی خانه بازسازی خانه یک بازسازی مهم در بازسازی های ساختمان می باشد. بازسازی خانه در بخش های مختلف انجام می شود . در بازسازی خانه به فضای آشپزخانه توجه خاص صورت میگیرد .

ادامه مطلب

نوسازی خانه های قدیمی

گام های مهم در نوسازی خانه های قدیمی : در اینجا به بررسی گام های مهم در نوسازی ساختمان های کلنگی می پردازیم. 1-بررسی دقیق ساختمان قدیمی خانه: در این بخش پاسخ به سوالهای زیر و بررسی آنها مسیر و گام

ادامه مطلب

هزینه های بازسازی از تخریب تا ساخت

هزینه های بازسازی  در هر پروژه بازسازی با توجه به موضوع و نوع کاربری ساختمان و میزان تغییرات تخریبهایی صورت میگیرد و اولین بخش و شروع بعداز بررسی های اولیه میباشد .در مرحله تخریب در بازسازی سن

ادامه مطلب

مدیریت هزینه بازسازی ساختمان با مشاوران واقعی

انواع بازسازی بازسازی و تعمیرات ساختمان و بازسازی ساختمان با اهداف مختلفی انجام میشود .در جابجایی ها و یا نوسازی ها بازسازی ساختمان در شرایط و اهداف مختلف شکل می گیرد.1- (بازسازی خانه و

ادامه مطلب

بازسازی

بازسازی و تعمیرات ساختمان و بازسازی ساختمان با اهداف مختلفی انجام میشود .در جابجایی ها و یا نوسازی ها بازسازی ساختمان در شرایط و اهداف مختلف شکل می گیرد.1- (بازسازی خانه و بازاسازی آپارتمان های

ادامه مطلب

بازسازی ویلاهای قدیمی

موارد مورد توجه در بازسازی ویلا در بازسازی ویلا بایدبه موارد زیر توجه شود : به قدمت ویلا ، نوع سازه ویلا،تاسیسات ویلا  میزان فرسودگی ویلا و ساختمان ویلا . قبل از انجام هر اقدامی در راستای

ادامه مطلب

بازسازی ویلاهای قدیمی در تهران

توجهات در بازسازی ویلا های قدیمی در بازسازی ویلا باید به قدمت ویلا ،نوع سازه ویلا،تاسیلت و میزان فرسودگی آن در ساختمان ویلا توجه کرد .قبل از انجام هر اقدامی در راستای بازسازی ویلا موارد ذکر شده می

ادامه مطلب

هزینه و تعرفه بازسازی 2

هزینه و تعرفه بازسازی به چه عواملی بستگی خواهد داشت ؟ هزینه و تعرفه ها ی بازسازی ساختمان  به موضوع و کاربری ساختمان بستگی دارد. عوامل مهمتر و تاثیر گذار در تعرفعه و هزینه بازسازی هزینه بازسازی

ادامه مطلب

بازسازی مطب و تغییر دکوراسیون

بازسازی مطب پزشکان و تغییردکوراسیون آنها درشرایط ها و موقعیت های مختلف به وجود می آید : تغییر دکوراسیون و نیاز به بازسازی مطب به دلیلی فرسودگی ساختمان تغییر دکوراسیون مطب (کلینیک)و بازسازی مطب

ادامه مطلب