Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

» » » محوطه سازی باغ و ویلای زیبادشت

محوطه سازی باغ و ویلای زیبادشت

کرج -زیبادشت
مساحت  4000متر مربع
این پروژه در دو بخش ویلا و محوطه در سال 95 انجام شده است .طراحی و اجرای ویلا به در خواست کارفرما بصورت ساده ومدرن انجام شد .بیشترین  تمرکز طراحی و اجرا در این پروژه در بخش محوطه بوده و این امر هم به درخواست کارفرما صورت پذیرفت .
اعضای اصلی گروه مهندسی پروژه:مهندس ابوالفضل ستوده نیا (سازه )مهندس زهرا رستمی (معماری)مهندس رشید پور (طراح محوطه و سرپرست کارگاه)
 
این باغ به طور بسیار ویژه طراحی شده و با قدم زدن در باغ با سکانسهای مختلف و چشم نواز مواجه میشوید چراکه  فرم ها ی مختلف و پوشش های مختلف گیاهی باتدبیر و دقت جا گذاری شده اند .در محوطه این مجوعه قسمتهای ذیل طراحی و اجرا شده است :استخر -زمینهای بازی -بخش گیاهان دارویی-بخش سبزی کاری و...
 

سایر تصاویر