Toll Free 1800.899.900

ویلا مدرن مرادی

 این ویلا در سال 95 توسط دپارتمان زانا طراحی و اجرا شده است سبک این ویلا مدرن میباشد و از چوب ترمو و سنگ در نما سازی آن استفاده شده است

سایر تصاویر