Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

طراحی دکوراسیون اتاق خواب

طراحی دکوراسیون داخلی این اتاق بر طبق علایق یک نوجوان انجام شده و از رنگ های روشن با ترکیب رنگ تیره بکار گرفته و اینکه هیچ فضای پرتی ایجاد نشده و از حداکثر فضای اتاق استفاده شده است.

سایر تصاویر