Toll Free 1800.899.900

ویلالی رفیعی

 
ویلای رفیعی که در سال 95 در دبی توسط شرکت معماری و دکوراسیون زانا طر احی و اجرا شده است . سبک طراحی معماری و دکوراسیون داخلی این ویلا مدرن است .در طراحی معماری و معماری داخلی ویلای رفیعی سعی شده که از نور طبیعی در فضا استفاده شود. و همینطور استفاده غالب از رنگ های روشن و در ترکیب با رنگ ها تیره متناسب با علایق کارفرمای پروژه ویلا .
شرکت معماری و دکوراسیون زانا

سایر تصاویر