Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

نمای کلاسیک مجتمع صدرا

طراحی نمای این پروژه توسط دپارتمان معماری زانا به سبک نمای کلاسیک و اجرای سنگ طراحی شده است .

سایر تصاویر