Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

نمونه سرویسهای بهداشتی

نمونه از طراحی و دکوراسیون داخلی سرویسهای بهداشتی توسط شرکت زانا
در طراحی داخلی منزل و هر فضای دیگری سرویسهای بهداشتی جز فضاهای مهم است .انتخاب متریال مناسب کاشی و سرامیک های ،شکیل بودن و بررسی موارد بهداشتی و برند معتبر و...زیبایی ونورپردازی داخلی و طراحی مناسب تجهیزات و مبلمان داخلی و کابینت های مناسب و کاربردی داخل فضا از موارد مورد توجه طراحان در دکوراسیون داخلی است .بخصوص در فضاهایی که بازسازی می شوند توجه به تاسیسات و زیرساختهای تاسیساتی در سرویسهای بهداشتی جز موارد فنی است که اگر بدرستی انجام نشود به زیبایی و عملکرد فضا آسیب میرساند .

سایر تصاویر