Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

مجتمع مسکونی شیان

مجتمع شیان
این مجتمع واقع در لویزان میباشد، دپارتمان معماری داخلی و دکوراسیون در سال 89 به سبک مدرن فضاهای داخلی آنرا طراحی نموده است .

سایر تصاویر