Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

اجرای پروژه

  اجرای پروژه ساختمانی
مجری مناسب برای اجرای پروژه ساختمانی
بعداز انجام طراحی مناسب معماری و معماری داخلی پروژه ساختمانی بخش اجرا مهمترین بخش می باشد .در اجرای پروژه های ساختمانی تخصص های زیر را یک مجری خوب باید دارا باشد .:
  • متره برآورد هزینه اجرای ساختمان
  • مدیرت زمان اجرای پروژه ساختمانی
  • تخصص در ایمنی ساختمان
  • آشنایی با استانداردهای ساخت و ساز
 
قراردادهای اجرای پروژه شرکت زانا
شرکت زانا در پروژه های ساخت در حالتهای زیر فعال میباشد :

  • مشارکت در ساخت:
مشارکت در ساخت و ساز  (برای مالکین که قصد نوسازی و ساخت ساختمان خود را دارند شرکت زانا به صورت مشارکت قرارد داد ساخت و ساز به طور کاملا حرفه ای فعالیت می نماید .)
  • مدیریت پیمان :
در قرارداد بصورت مدیریت پیمان مجری ساختمان با درصدی از هزینه پروژه یا هزینه ای مجزا از درصد یک پروژه ساختمانی را برای کارفرما با هزینه کارفرما اجرا می نماید .شرکت زانا در این نوع قرارداد ها نیز فعال میباشد .
  • مشاوره در ساخت :
در صورتی که مجریان کم تجربه و یا کارفرمایانی تمایل داشته باشند که پروژه خود را به تنهای بدون مشارکت در ساخت و بدون قرارداد مدیریت پیمان انجام دهند دپارتمان اجرای ساختمان شرکت زانا مشاوره در زمینه اجرای پروژه ساختمانی را انجام می دهد .

سایر تصاویر