Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

» » » سالن غذا خوری شرکت سعادت آباد

سالن غذا خوری شرکت سعادت آباد

این پروژه یک فضای الحاقی در محوطه میباشد که جهت صرف سرو غذا برای کارکنان یک شرکت واردات قطعات خودرو در سعادت آباد تهران طراحی و اجرا شده است .

سایر تصاویر