Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

» » » شو روم کارخانه بافندگی یزد

شو روم کارخانه بافندگی یزد

شوروم کارخانه بافندگی یزد در خیابان ولی عصر تهران در سال 95 به دپارتمان دکوراسیون و معماری زانا سفارش داده شد .این طراحی دکوراسیون تجاری و فروشگاهی در دوسبک دکوراسیون کلاسیک و دکوراسیون مدرن طراحی شد و سپس به انتخاب کارفرما سبک مدرن اجرا شد .ایده اولیه طراحی همان ایده بافندگی است که همه بافت از یک گره شروع می شود و تمامی خطوط طراحی شده در دکوراسیون داخلی از یک نقطه که ستون سالن میباشد شروع میشود و تمامی حرکات به آن ختم میشود .در طراحی داخلی و طراحی نور رنگ آفتابی و مهتابی انتخاب شده بود که به خواست کارفرما رنگ آبی هم در نور پردازی اضافه شده است .

سایر تصاویر