Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

سالن زیبایی نگین

سالن زیبایی نگین در سال 90 توسط خانم زمانی در ارومیه به شرکت دکوراسیون زانا سفارش دادخ شد.کاربردی بودن سالن آرایش و سادگی از موارد مهم و خواسته کارفرما بود که در طراحی دکوراسیون داخلی سالن آرایش و زیبایی نگین رعایت شده است.

سایر تصاویر