Toll Free 1800.899.900

گالری پروژه ها

» » » دکوراسیون داخلی سالن زیبایی بانو آرایی

دکوراسیون داخلی سالن زیبایی بانو آرایی

این پروژه به مساحت 150 متر مربع در بلوار فردوس تهران ساختمان طراحی و اجرا شد .
در طراحی آن سعی شد از هندسه دایره به شکل مطلوب در ایجاد فرم های زیبا بهره برد 
متریالهای به صورت متزاد مثل سنگ و شیشه در ترکیب بندی دکوراتیو ان استفاده شده است .

سایر تصاویر

جزئیات پروژه

» » » دکوراسیون داخلی سالن زیبایی بانو آرایی

دکوراسیون داخلی سالن زیبایی بانو آرایی

این پروژه به مساحت 150 متر مربع در بلوار فردوس تهران ساختمان طراحی و اجرا شد .
در طراحی آن سعی شد از هندسه دایره به شکل مطلوب در ایجاد فرم های زیبا بهره برد 
متریالهای به صورت متزاد مثل سنگ و شیشه در ترکیب بندی دکوراتیو ان استفاده شده است .

سایر تصاویر