Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

کافه سنتی در بازار تهران

این کافه در انتهای راسته کفش دوزها در بازار بزرگ تهران قرار دارد .به دلیل قرار گیری کافه در بافت سنتی تهران در طراحی آن باید به ضوابط مربوط به سازمان میراث فرهنگی توجه میشد و به همین دلیل متریال غالب در این پروژه  آجر انتخاب شده و از نظر رنگ هماهنگی با اجرهای پروژه مرمت بازار تهران داشته است .

سایر تصاویر