Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

دیوارهای سبز

دیوار سبزدر واقع باغها و باغچه های عمودی هستند که با گونه های مختلف گیاهی پوشیده می شوند و البته با تکنولوژی جدید و به شیوه کاملا هوشمند آبیاری و نگه داری
می شوند.این تکنولوژی کمک زیادی در ارتقا سطح زیست محیطی فضاها ایجاد کرده و مناسب برای فضاهایی چون لابی هتل ها ، برج ها ،فضاهای اداری و....می باشد .
 

سایر تصاویر