Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

خانه گلخانه ای

 
 خانه گلخانه ای 
project name: flower cage house
architect: anonym, phongphat ueasangkhomset, parnduangjai roojnawate
ceramic tree: aor sutthiprapha
location: bangkok, thailand
area: 300 sq.m
year: 2017
 
 تبدیل ملک قدیمی در بانکوک به یک خانه پر جنب و جوش با قفس ها و باکس های گل
خا نهای دربانکوک،، گل خانه قفس توسط استودیوی ، با مساحت داخلی 300 متر مربع است. صاحب این خانه آرزو داشت که ملک خود با سابقه بیش از ده ساله را بازسازی کند تا بتواند یک فضای مناسب را برای رفع نیازهای خود داشته باشد .
. در طبقه همکف، با ایجاد حوضچه های ماهی  قرار دارد که در اشرافیت آن پله های آهنی عبورمیکند .در طبقه بالا یک پنت هاوس طراحی شده  با یک نشیمن خصوصی  و یک اتاق خواب استاد، مساحت، اتاق پانسمان و حمام. در جداره ساختمان گلدان درخت زیتون قرار گرفته است؛ این کار نمادی  از آزادی است در مجموع 102 درخت گیاه زیتون کاشته شده است . 

سایر تصاویر