Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

مجتمع مسکونی نکیسا

طراحی نما این پروژه در سال 94 انجام شده است متریالهای اصلی آن سنگ چوب ترمو میباشد .

سایر تصاویر