Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

سالن کنفرانس بهشهر2

طراحی نمای این پروژه به سبک کلاسیک انجام شده است و طراحی دکوراسیون داخلی به سبک کدرن و متناسب برای فضاهای معماری .

سایر تصاویر