Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

رستوران شمال بهشهر

نمای این رستوران با فرمهای قوسدار طراحی شده و طراحی داخلی آن و دکوراسیون داخلی رستوران نیز همین فرمها طبعیت میکند .پوشش سقف رستوران از باریسون پوشیده شده است .نورپردازی ویژه و فرمال بودن و هوشمند سازی فضا از خصوصیات این طراحی است .

سایر تصاویر